โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ออกแบบแฟชั่น

เรียนออกแบบแฟชั่น , ออกแบบแฟชั่นม้วนบำรุงศิลป์ , แฟชั่นดีไซน์ , fashion design @ Moun

จุดเริ่มต้นของการเป็นดีไซเนอร์ เรียนออกแบบแฟชั่น เริ่มจากวาดหุ่นแฟชั่น รู้จักเสื้อผ้าแบบต่างๆ มีความรู้เรื่องสี จนสร้างของคอลเลคชั่นของตนเองได้