โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

เครื่องจักรยานยนต์

ซ๋อมจักรยานยนต์, ซ่อมมอเตอร์ไซต์, การถอดเครื่องจักรยานยนต์, ประกอบเครื่องจักรยานยนต์, ทำความสะอาดเครื่องจักรยานยนต์, ตรวจสภาพเครื่องจักรยานยนต์, ปรับแต่งเครื่องจักรยานยนต์, ระบบส่งกำลังเครื่องจักรยานยนต์, คลัทช์เครื่องจักรยานยนต์, เกียร์เครื่องจักรยานยนต์, ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรยานยนต์, ระบบหล่อลื่นเครื่องจักรยานยนต์, ระบบระบายความร้อน,รถจักรยานยนต์

สอนหลักการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ การถอด ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน รถจักรยานยนต์