โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

การนวดสวีดิช

ในการเรียนการสอนในนวดสวีดิชในท่านวดแบบต่างเช่น การลูบ การบีบ การกด การสั่น การหยิบ การเคาะและการสับ เทคนิคการนวดแบบต่างๆ