โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสำนักงาน

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษสำหรับสมัครงาน, อังกฤษสำหรับสำนักงาน, อังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์

การทำความเข้าใจประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำศัพท์และสำนวนในสำนักงาน การนัดหมาย การฝากข้อความ การเขียนจดหมายธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนในงานคอมพิวเตอร์ การเขียน E-mail และการสื่อสารทาง Social Network.

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่องานขาย, อังกฤษเพื่องานนวด, อังกฤษสำหรับพนักงานขาย, อังกฤษสำหรับพนักงานนวด, อังกฤษในร้านอาหาร

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในงานขาย การคุยกับลูกค้า ให้ข้อมูล ต่อรองราคา สาธิตสินค้า ในงานนวดและสปา การแนะนำบริการ สนทนาระหว่างการให้บริการ การคิดราคา ในงานอาหาและเครื่อมดื่ม การแนะนำรายการอาหาร การจดคำสั่ง การจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในการให้บริการ

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว

วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, อังกฤษเพื่อการเดินทาง, อังกฤษเพื่อการโรงแรม

คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เดินทาง และในโรงแรม การทำกำหนดการท่องเที่ยว บทสนทนาต่าง ๆ ในการเดินทาง ในโรงแรม ร้านอาหาร การนัดหมายเวลาและสถานที่ การบอกระยะทาง เวลาและเส้นทางต่าง ๆ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ความรู้พื้นฐาน Grammar ชนิดของคำทั้ง 8 คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในสถานการณ์ประจำวันจากสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ และ Social Media ต่าง ๆ

อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

เรียน สร้าง เว็บไซต์, ทำ เว็บ wordpress, รับ ทํา เว็บไซต์ wordpress, wordpress สร้าง เว็บ, ทํา เว็บไซต์ wordpress, ทำ เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บ ทํา เว็บ wordpress, สอน เขียน เว็บไซต์, สอน สร้าง เว็บ wordpress, เรียน เขียน เว็บไซต์, สร้าง เว็บไซต์ ฟรี wordpress, สอน ทํา เว็บไซต์ wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ wordpress, สอน เขียน เว็บ, สร้าง เว็บไซต์ เพื่อ การ ศึกษา, สอน ทํา เว็บ wordpress, ขั้น ตอน การ สร้าง เว็บไซต์ wordpress, การ ทํา เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ ด้วย wordpress, สร้าง เว็บไซต์ ด้วย wordpress, ทํา เว็บ wordpress ราคา, สร้าง เว็บ wordpress, ออกแบบ เว็บไซต์ wordpress, ขั้น ตอน การ ทํา เว็บไซต์ wordpress, สอน ทํา wordpress, ทำ เว็บไซต์ wordpress, เรียน ทํา เว็บไซต์ wordpress, เรียน ทํา เว็บไซต์, รับ ทํา เว็บไซต์ wordpress ราคา, การ ทํา เว็บ ด้วย wordpress, เขียน เว็บ wordpress, เรียน ทำ เว็บ, สอน การ สร้าง เว็บไซต์, ทํา เว็บไซต์ wordpress, ทํา เว็บ ด้วย wordpress, สอน ทำ เว็บ wordpress, สอน สร้าง เว็บไซต์ wordpress, เรียน ทํา เว็บไซต์, วิธี สร้าง เว็บไซต์ wordpress, ทํา เว็บ ขาย ของ wordpress, รับ ทํา เว็บไซต์ wordpress สายขาว วิธี ทํา เว็บไซต์ wordpress, แก้ไข เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บ ขาย ของ wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ เพื่อ การ ศึกษา, เรียน สร้าง เว็บไซต์, สอน สร้าง เว็บไซต์, ทํา เว็บไซต์ wordpress, สอน ทำ wordpress, เขียน เว็บ ด้วย wordpress, การ ใช้ wordpress ทํา เว็บ, ข้อดี ของ การ สร้าง เว็บไซต์ ด้วย โปรแกรม ระบบ cms, เรียน ทํา เว็บไซต์ เว็บ ที่ สร้าง ด้วย wordpress, รับ ทำ เว็บไซต์ ด้วย wordpress, สอน สร้าง เว็บ wordpress, สร้าง เว็บ สอน ออนไลน์ สร้าง website ด้วย wordpress, การ สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, สร้าง เว็บไซต์ wordpress 2023, เขียน เว็บไซต์ wordpress, สอน ทำ เว็บไซต์ wordpress, สอน ทํา เว็บ ด้วย wordpress,wordpress ทํา เว็บ, วิธี สร้าง เว็บ wordpress, ทำ เว็บ สอน ออนไลน์, ทํา เว็บไซต์ ด้วย wordpress, สร้าง website wordpress, สอน wordpress เบื้องต้น, ใช้ wordpress ทํา เว็บ, สอน สร้าง wordpress, คอร์ส เรียน สร้าง เว็บ, รับ สร้าง เว็บไซต์ wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ การ ศึกษา, ทํา เว็บ ฟรี wordpress, ทำ เว็บ woocommerce, เว็บ wordpress สวย ๆ, เรียน ทํา website, เขียน web ด้วย wordpress, elementor pro สอน, wordpress สอน ทํา เว็บ สร้าง เว็บ จาก wordpress, วิธี สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, wordpress ทำ เว็บ, รับ สอน ทำ เว็บไซต์, wordpress เขียน เว็บ, ทำ เว็บไซต์ ด้วย wordpress, รับ เขียน เว็บ wordpress, เรียน ทำ website สอน เขียน เว็บ ขาย ของ, สอน ทำ หน้า เว็บ, เรียน เขียน เว็บไซต์, สร้าง web ด้วย wordpress, wordpress เว็บ ขาย ของ, สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, ราคา ทํา เว็บ wordpress, สร้าง เว็บ โรงเรียน wordpress,เรียน ออกแบบ เว็บไซต์, ทำ เว็บ ด้วย wordpress, เรียน ทำ wordpress, ทํา เว็บไซต์ เอง wordpress, สอน ทำ เว็บไซต์, การ เขียน เว็บ ด้วย wordpress, คอร์ส สอน wordpress, ทํา เว็บ สอน, รับ ออกแบบ wordpress, สอน เขียน website, สอน ทำ เว็บ ไซ ด์, เรียน การ สร้าง เว็บไซต์, สอน wordpress ออนไลน์, การ เขียน เว็บ wordpress เว็บ ขาย ของ wordpress

คอร์ส WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น สร้างเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress + SEO ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนเป็น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน สอนอย่างละเอียดและเจาะลึก

โหราศาสตร์ประยุกต์

เรียนโหราศาสตร์ไทย , เรียนไพ่ยิปซี , เรียนจักรราศี , เรียนฮวงจุ้ย

การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยจักรราศี ไพ่ยิปซี/ไพ่ออราเคิล เลขเบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ การตั้งชื่อ และ ฮวงจุ้ย

อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช

ฝึกอาชีพขายของออนไลน์, สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว, อบรมอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว, เรียนการตลาดออนไลน์

สอนการสร้างร้านค้าออนไลน์ สร้างบล็อคบทความด้วย โปรแกรม AI การตลาดออนไลน์ โปรโมทร้านให้ติดอันดับการค้นหาด้วยGoogle การวิเคราะห์ Key word หาสินค้ามาขายแบบ Affiliate -Dropship

การใช้งานโมบายเทคโนโลยี

การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการ World Wide Web
การใช้บริการ Electronic Mail
การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
การใช้สังคมออนไลน์ (Social Network
การ Upload และ Download และข้อมูล