โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้า