โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ภาคเรียนที่ 2/2567 ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เปิดรับสมัคร 1 - 29 สิงหาคม 2567

มอบตัว 30 สิงหาคม 2567

เปิดเรียน 1 กันยายน 2567

advanced divider
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ภาคเรียนที่ 2/2567 ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เปิดรับสมัคร 1 - 29 สิงหาคม 2567

มอบตัว 30 สิงหาคม 2567

เปิดเรียน 1 กันยายน 2567

advanced divider
ม้วนบำรุงศิลป์
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร ที่เปิดสอน

สอนซ่อมโทรศัพท์มือถือ
หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน
ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน...
ดูหลักสูตร
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครฯ ม้วนบำรุงศิลป์ หลักสูตร พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 200 ชั่วโมง สอนสกรีนเสื้อ สกรีนหมวก สกรีนแก้ว ทำเสื้อ sublimation เสื้อซับมิเลชั่น เสื้อDTF DFT สกรีนเสื้อ S สอนออกแบบด้วย Canva
พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
สอนสกรีนเสื้อ สกรีนหมวก สกรีนแก้ว ทำเสื้อ sublimation เสื้อซับมิเลชั่น เสื้อDTF DFT สกรีนเสื้อ S สอนออกแบบด้วย...
ดูหลักสูตร
คีย์บอร์ด, การเล่นคีย์บอร์ด, โซโล่คีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด
สอนหลักการ การเตรียมเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์คีย์บอร์ด การอ่านโน้ตสากล การจับคอร์ด การโซโล่คีย์บอร์ด...
ดูหลักสูตร
ขับร้อง, ร้องเพลง, การดนตรี
ขับร้อง
สอนหลักการออกเสียง การฟังเสียง การร้องเพลงประเภทต่างๆ
ดูหลักสูตร
ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดกางเกงบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บกางเกงบุรุษ
อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ
สอนการใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานตามหลักการ สอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม สอนการทำแบบตัดกางเกงบุรุษ...
ดูหลักสูตร
ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดเสื้อบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บเสื้อบุรุษ
อุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ
สอนการใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานตามหลักการ สอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม สอนการทำแบบตัดเสื้อบุรุษ...
ดูหลักสูตร
เรียนซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมเครื่องปรับอากาศ, เรียนซ่อมแอร์
เครื่องปรับอากาศ
สอนหลักการของไฟฟ้าทั่วไป อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ดูหลักสูตร
การต่อวงจรไฟฟ้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
สอนหลักการไฟฟ้าทั่วไป เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันในงานติดตั้งไฟฟ้า...
ดูหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษสำหรับสมัครงาน, อังกฤษสำหรับสำนักงาน, อังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสำนักงาน
การทำความเข้าใจประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำศัพท์และสำนวนในสำนักงาน การนัดหมาย...
ดูหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่องานขาย, อังกฤษเพื่องานนวด, อังกฤษสำหรับพนักงานขาย, อังกฤษสำหรับพนักงานนวด, อังกฤษในร้านอาหาร
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ
คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในงานขาย การคุยกับลูกค้า ให้ข้อมูล ต่อรองราคา สาธิตสินค้า ในงานนวดและสปา การแนะนำบริการ...
ดูหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, อังกฤษเพื่อการเดินทาง, อังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว
คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว เดินทาง และในโรงแรม การทำกำหนดการท่องเที่ยว บทสนทนาต่าง ๆ ในการเดินทาง...
ดูหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ความรู้พื้นฐาน Grammar ชนิดของคำทั้ง 8 คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในสถานการณ์ประจำวันจากสื่อต่าง...
ดูหลักสูตร
เรียนออกแบบแฟชั่น , ออกแบบแฟชั่นม้วนบำรุงศิลป์ , แฟชั่นดีไซน์ , fashion design @ Moun
ออกแบบแฟชั่น
จุดเริ่มต้นของการเป็นดีไซเนอร์ เรียนออกแบบแฟชั่น เริ่มจากวาดหุ่นแฟชั่น รู้จักเสื้อผ้าแบบต่างๆ มีความรู้เรื่องสี...
ดูหลักสูตร
80806
ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
ซ่อม ประกอบ ทำความสะอาด อัพเกรดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน...
ดูหลักสูตร
เรียน สร้าง เว็บไซต์, ทำ เว็บ wordpress, รับ ทํา เว็บไซต์ wordpress, wordpress สร้าง เว็บ, ทํา เว็บไซต์ wordpress, ทำ เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บ ทํา เว็บ wordpress, สอน เขียน เว็บไซต์, สอน สร้าง เว็บ wordpress, เรียน เขียน เว็บไซต์, สร้าง เว็บไซต์ ฟรี wordpress, สอน ทํา เว็บไซต์ wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ wordpress, สอน เขียน เว็บ, สร้าง เว็บไซต์ เพื่อ การ ศึกษา, สอน ทํา เว็บ wordpress, ขั้น ตอน การ สร้าง เว็บไซต์ wordpress, การ ทํา เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ ด้วย wordpress, สร้าง เว็บไซต์ ด้วย wordpress, ทํา เว็บ wordpress ราคา, สร้าง เว็บ wordpress, ออกแบบ เว็บไซต์ wordpress, ขั้น ตอน การ ทํา เว็บไซต์ wordpress, สอน ทํา wordpress, ทำ เว็บไซต์ wordpress, เรียน ทํา เว็บไซต์ wordpress, เรียน ทํา เว็บไซต์, รับ ทํา เว็บไซต์ wordpress ราคา, การ ทํา เว็บ ด้วย wordpress, เขียน เว็บ wordpress, เรียน ทำ เว็บ, สอน การ สร้าง เว็บไซต์, ทํา เว็บไซต์ wordpress, ทํา เว็บ ด้วย wordpress, สอน ทำ เว็บ wordpress, สอน สร้าง เว็บไซต์ wordpress, เรียน ทํา เว็บไซต์, วิธี สร้าง เว็บไซต์ wordpress, ทํา เว็บ ขาย ของ wordpress, รับ ทํา เว็บไซต์ wordpress สายขาว วิธี ทํา เว็บไซต์ wordpress, แก้ไข เว็บไซต์ wordpress, สร้าง เว็บ ขาย ของ wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ เพื่อ การ ศึกษา, เรียน สร้าง เว็บไซต์, สอน สร้าง เว็บไซต์, ทํา เว็บไซต์ wordpress, สอน ทำ wordpress, เขียน เว็บ ด้วย wordpress, การ ใช้ wordpress ทํา เว็บ, ข้อดี ของ การ สร้าง เว็บไซต์ ด้วย โปรแกรม ระบบ cms, เรียน ทํา เว็บไซต์ เว็บ ที่ สร้าง ด้วย wordpress, รับ ทำ เว็บไซต์ ด้วย wordpress, สอน สร้าง เว็บ wordpress, สร้าง เว็บ สอน ออนไลน์ สร้าง website ด้วย wordpress, การ สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, สร้าง เว็บไซต์ wordpress 2023, เขียน เว็บไซต์ wordpress, สอน ทำ เว็บไซต์ wordpress, สอน ทํา เว็บ ด้วย wordpress,wordpress ทํา เว็บ, วิธี สร้าง เว็บ wordpress, ทำ เว็บ สอน ออนไลน์, ทํา เว็บไซต์ ด้วย wordpress, สร้าง website wordpress, สอน wordpress เบื้องต้น, ใช้ wordpress ทํา เว็บ, สอน สร้าง wordpress, คอร์ส เรียน สร้าง เว็บ, รับ สร้าง เว็บไซต์ wordpress, การ สร้าง เว็บไซต์ การ ศึกษา, ทํา เว็บ ฟรี wordpress, ทำ เว็บ woocommerce, เว็บ wordpress สวย ๆ, เรียน ทํา website, เขียน web ด้วย wordpress, elementor pro สอน, wordpress สอน ทํา เว็บ สร้าง เว็บ จาก wordpress, วิธี สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, wordpress ทำ เว็บ, รับ สอน ทำ เว็บไซต์, wordpress เขียน เว็บ, ทำ เว็บไซต์ ด้วย wordpress, รับ เขียน เว็บ wordpress, เรียน ทำ website สอน เขียน เว็บ ขาย ของ, สอน ทำ หน้า เว็บ, เรียน เขียน เว็บไซต์, สร้าง web ด้วย wordpress, wordpress เว็บ ขาย ของ, สร้าง เว็บ ด้วย wordpress, ราคา ทํา เว็บ wordpress, สร้าง เว็บ โรงเรียน wordpress,เรียน ออกแบบ เว็บไซต์, ทำ เว็บ ด้วย wordpress, เรียน ทำ wordpress, ทํา เว็บไซต์ เอง wordpress, สอน ทำ เว็บไซต์, การ เขียน เว็บ ด้วย wordpress, คอร์ส สอน wordpress, ทํา เว็บ สอน, รับ ออกแบบ wordpress, สอน เขียน website, สอน ทำ เว็บ ไซ ด์, เรียน การ สร้าง เว็บไซต์, สอน wordpress ออนไลน์, การ เขียน เว็บ wordpress เว็บ ขาย ของ wordpress
อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์
คอร์ส WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น สร้างเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress + SEO ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนเป็น...
ดูหลักสูตร
เรียนโหราศาสตร์ไทย , เรียนไพ่ยิปซี , เรียนจักรราศี , เรียนฮวงจุ้ย
โหราศาสตร์ประยุกต์
การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทยจักรราศี ไพ่ยิปซี/ไพ่ออราเคิล เลขเบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ การตั้งชื่อ และ...
ดูหลักสูตร
ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1
ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1
สอนตัดเย็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานผ้า กระเป๋าผ้า หมอนอิง ผ้านวม งานต่อผ้า งานควิลท์ งานแอพพลิเค่ งานปักไหมปักริบบิ้น
ดูหลักสูตร
S__34971679
ช่างซอยผมสตรี
สอนซอยผม-แต่งสตรี สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานซอยผม-แต่งผมสตรีได้
ดูหลักสูตร
การบริการเพื่อความงาม
การบริการเพื่อความงาม
การเรียนการสอนในวิชาการบริการเพื่อความงามจะมีสอนการนวดหน้าในท่าต่างๆเริ่มตั้งแต่ การล้างหน้า การขัดหน้า...
ดูหลักสูตร
การนวดสวีดิช
การนวดสวีดิช
ในการเรียนการสอนในนวดสวีดิชในท่านวดแบบต่างเช่น การลูบ การบีบ การกด การสั่น การหยิบ การเคาะและการสับ เทคนิคการนวดแบบต่างๆ
ดูหลักสูตร
นวดแผนไทยประยุกต์
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ในการเรียนการสอนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจะมีท่าต่างๆในการนวด สอนฤาษีดัดตน 15 ท่าในการบริหารร่างกาย ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า
ดูหลักสูตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
ในการสอนการนวดไทยจะมีสอนตั้งแต่ การนวดตัวในท่าต่าง มีท่านอนหงาย 1 ท่านอนตะแครง ท่านอนคว่ำ ท่านอนหงาย...
ดูหลักสูตร
ผ้าบาติก ,ผ้าพันคอบาติก ,เสื้อยืดบาติก ,ผ้ามัดย้อม ,เสื้อยืดมัดย้อม, ผ้า บา ติก, ผ้าพันคอ บา ติก, เสื้อ ยืด บา ติก, ผ้า มัด ย้อม, เสื้อ ยืด มัด ย้อม, ลาย ผ้า มัด ย้อม, บา ติก, วิธี ทำ ผ้า มัด ย้อม, ลาย ผ้า บา ติก, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, การ ทำ ผ้า มัด ย้อม, วิธี การ ทำ ผ้า มัด ย้อม, วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, วิธี ทำ เสื้อ มัด ย้อม, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม ไม่ ให้ สี ตก, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม, ทำ ผ้า มัด ย้อม, ผ้า มัด ย้อม วิธี ทํา, วิธี มัด ผ้า มัด ย้อม ลาย ผ้า บา ติก ง่ายๆ, ผ้า บา ติก คือ, ลาย บา ติก, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม เย็น, ประวัติ ผ้า บา ติก, วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม ไฮ เตอร์, การ มัด ย้อม, วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม, เสื้อ ลาย มัด ย้อม, การ ทำ เสื้อ มัด ย้อม ,วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม พาส เท ล, งาน บา ติก, การ สร้าง ลวดลาย ผ้า มัด ย้อม ,มัด ผ้า มัด ย้อม, การ ทํา ผ้า มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, ผ้า บา ติก ราคา, มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, ลาย ผ้า บา ติก ทะเล, ผ้า ไหม บา ติก, ลาย ผ้า มัด ย้อม สวย ๆ, บา ติก คือ, ลวดลาย ผ้า บา ติก, วิธี มัด ลาย ผ้า มัด ย้อม, การ มัด ผ้า มัด ย้อม, วิธี การ ทำ เสื้อ มัด ย้อม, เสื้อ มัด ย้อม คอวี ผ้า บา ติก ประวัติ, วิธี มัด เสื้อ มัด ย้อม, ผ้า มัด ยอม, ทํา เสื้อ มัด ย้อม ไฮ เตอร์, เสื้อ ยืด ลาย มัด ย้อม, เสื้อ ยืด มัด ย้อม แบรนด์, วิธี มัด ย้อม เสื้อ, ลาย ผ้า มัด ย้อม ต่างๆ, เสื้อ มัด ย้อม วิธี ทํา, ภาพ บา ติก ง่ายๆ, ผ้าเช็ดหน้า บา ติก, ทำ ผ้า บา ติก, วิธี พับ ลาย ผ้า มัด ย้อม, วิธี ทำ มัด ย้อม, สี ทำ ผ้า มัด ย้อม, วิธี มัด ย้อม, วิธี การ มัด ผ้า มัด ย้อม, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม แบบ ง่าย ๆ, วิธี มัด ผ้า มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, เสื้อ ยืด มัด ย้อม สี พาส เท ล, วิธี มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, เสื้อ ยืด มัด ย้อม พาส เท ล, ผ้า บา ติ ค, ผ้า มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, เสื้อ ยืด ผ้า มัด ย้อม, ลวดลาย ผ้า มัด ย้อม, สี ทำ เสื้อ มัด ย้อม, ร้าน ผ้า บา ติก, เด รส มัด ย้อม ผ้า ยืด, ลาย มัด ย้อม วิธี มัด, การ มัด ย้อม ผ้า, การ ทํา เสื้อ มัด ย้อม หลาย สี, วิธี ย้อม ผ้า มัด ย้อม, การ ทำ มัด ย้อม, ลักษณะ ของ ผ้า บา ติก, วิธี การ ทํา ผ้า มัด ย้อม ย้อม เย็น, ระบายสี ผ้า บา ติก, มัด ลาย ผ้า มัด ย้อม, วิธี การ มัด ย้อม, การ ทํา ผ้า มัด ย้อม, วิธี การ ทํา ผ้า มัด ย้อม, เสื้อ บา ติก สี เหลือง, ผ้า บา ติก จังหวัด, ผ้า มัด ย้อม เย็น, มัด ย้อม ผ้า, ประเภท ของ ผ้า บา ติก, ผ้า บา ติก, สี ที่ ใช้ ทำ ผ้า มัด ย้อม, วิธี ทํา ลาย ผ้า มัด ย้อม, แบบ ผ้า มัด ย้อม, ลวดลาย จาก ผ้า มัด ย้อม, ทำ มัด ย้อม, ผ้า บา ติก ราคา ส่ง, ผ้า บา ติ กลาย ดอกไม้, ผ้า ไหม บา ติก พิมพ์ ลาย, พับผ้า มัด ย้อม, การ มัด ลาย ผ้า มัด ย้อม, วิธี มัด ย้อม ผ้า, วิธี การ ย้อม ผ้า มัด ย้อม, ทํา ผ้า มัด ย้อม ไฮ เตอร์, เทคนิค การ มัด ย้อม, ผ้า บา ติก หมาย ถึง, เด รส ผ้า ยืด มัด ย้อม, ผ้า บา ติก สวย ๆ, ลาย บา ติก ดอกไม้, มัด ย้อม เย็น, ราคา ผ้า บา ติก, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม ไฮ เตอร์, วิธี ลาย ผ้า มัด ย้อม, ผ้า มัด ย้อม ลาย ก้นหอย, ผ้า คลุม ไหล่ บา ติก, ทํา ผ้า มัด ย้อม, ลาย ย้อม ผ้า, ผ้า มัด ย้อม วิธี ทำ, ผ้า บา ติ กลาย ทะเล, การ พับผ้า มัด ย้อม, สี บา ติก คือ, ผ้า มัด ย้อม ธรรมชาติ, การ มัด ย้อม สี ธรรมชาติ, การ มัด ย้อม เสื้อ, เสื้อ ยืด มัด ย้อม ผู้ชาย, ประวัติ ของ ผ้า บา ติก, ผ้า มัด วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, ร้าน ศรี บา ติก, ลาย ผ้า มัด ย้อม วิธี ทํา, ชุด มัด ย้อม ผ้า ยืด, ผ้า ยืด มัด ย้อม, สี มัด ย้อม ธรรมชาติ, อันดามัน บา ติก, งาน ผ้า บา ติก, สี ที่ ใช้ ย้อม ผ้า มัด ย้อม, มัด ย้อม ไฮ เตอร์, วิธี การ มัด ย้อม ผ้า, ลาย มัด ย้อม ต่างๆ, ทํา ผ้า บา ติก ง่ายๆ, สี ทำ มัด ย้อม, ผลิตภัณฑ์ ผ้า บา ติก, ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้า บา ติก, ผ้า มัด ย้อม ไฮ เตอร์, ผ้า มัด ย้อม แบบ เย็น , มัด ย้อม ลาย ก้นหอย, ย้อม ผ้า มัด ย้อม, วิธี ย้อม เสื้อ มัด ย้อม, วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม ง่ายๆ, สี ย้อม เสื้อ มัด ย้อม, เสื้อ มัด ย้อม ทำ เอง, ลาย บา ติก ง่ายๆ, ผ้า บา ติก batik หรือ ผ้า ปาเต๊ะ, ไหม บา ติก, เทคนิค การ ทำ ผ้า มัด ย้อม, ผ้า พิมพ์ ลาย บา ติก, เสื้อ มัด ย้อม ไฮ เตอร์, ลาย ผ้า มัด ย้อม ง่ายๆ, ดอกไม้ บา ติก, วิธี ผสม สี มัด ย้อม, การ ย้อม ผ้า มัด ย้อม วิธี ผ้า มัด ย้อม, วิธี มัด ผ้า ย้อม, วิธี การ ทำ มัด ย้อม, การ ทํา ผ้า มัด ย้อม คือ, ทํา ผ้า มัด ย้อม ง่ายๆ, ลาย ผ้า บา ติก ดอกไม้, ผ้า ที่ ใช้ ทำ ผ้า บา ติก, ทํา เสื้อ มัด ย้อม, มัด ย้อม วิธี ทํา, ลาย ของ ผ้า มัด ย้อมแบบ ลาย ผ้า มัด ย้อม, ผ้า มัด ย้อม ร้อน, เสื้อ มัด ย้อม ทํา เอง, การ ผสม สี มัด ย้อม, เสื้อ ยืด มัด ย้อม ไซส์ ใหญ่, ผสม สี มัด ย้อม, เสื้อ มัด ย้อม จาก ไฮ เตอร์, แบบ มัด ย้อม วิธี การ มัด เสื้อ มัด ย้อม, ผ้า บา ติก สี เหลือง, วิธี พับ เสื้อ มัด ย้อม, การ มัด เสื้อ มัด ย้อม, ทำ เสื้อ มัด ย้อม เอง, เสื้อ ฮู้ ด ลาย มัด ย้อม, มัด ย้อม เย็น วิธี ทํา, เทคนิค มัด ย้อม, ลาย บา ติก ทะเล, วิธี เสื้อ มัด ย้อม, มัด ย้อม สี, โรงงาน ผ้า บา ติก, แหล่ง ผลิต ผ้า บา ติก, ผ้า บา ติก หรือ ปา เตะ, เทคนิค ผ้า มัด ย้อม, เสื้อ ยืด ลาย บา ติก, มัด ย้อม ลาย, มัด ผ้า ย้อม, ลาย บา ติก 100 ลาย,วิธี การ พับผ้า มัด ย้อม ซื้อ ผ้า บา ติก, เสื้อ มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, diy เสื้อ มัด ย้อม, เสื้อ ยืด มัด ย้อม ราคา ถูก, ลาย ภาพ บา ติก, ผลิตภัณฑ์ บา ติก, ลาย มัด ย้อม ง่ายๆ, บา ติ กลาย เขียน, ผ้า มัด ย้อม วิธี มัด, การ ทำ ผ้า มัด ย้อม เย็น, diy ผ้า มัด ย้อม, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม ร้อน, เสื้อ ยืด สี มัด ย้อม, บา ติก ดอกไม้, ผ้า มัด ย้อม ทำ เอง, ลาย เส้น บา ติก, ผ้า ย้อม มัด, การ ทํา เสื้อ มัด ย้อม, ผ้า บา ติก สี ดำ เสื้อ มัด ย้อม คอกลม, ผ้า บา ติก ภาค กลาง, ผ้าเช็ดหน้า บา ติก ราคา, ร้าน บา ติก, สี ที่ ใช้ ทํา เสื้อ มัด ย้อม, แบบ ลาย มัด ย้อม, ทํา ผ้า บา ติก, มัด ย้อม พาส เท ล วิธี ทํา, สี ทํา ผ้า มัด ย้อม, เสื้อกล้าม ผ้า มัด ย้อม, เสื้อ มัด ย้อม ด้วย ไฮ เตอร์, ขายส่ง เสื้อ ยืด มัด ย้อม, ผ้า บา ติก ง่ายๆ, ผ้า มัด ย้อม diy, วิธี ทำ ผ้า มัด ย้อม ลาย ต่างๆ, เสื้อ ยืด มัด ย้อม สี รุ้ง, เสื้อ ยืด เสื้อ มัด ย้อม สี พาส เท ล, ผ้า บา ติก ดอกไม้ ยืด มัด ย้อม, สี ที่ ทำ เสื้อ มัด ย้อม, เสื้อ ยืด ย้อม สี, วิธี ทํา เสื้อ มัด ย้อม สี ดํา, เสื้อ ยืด มัด ย้อม สี ฟ้า, เสื้อ oversize มัด ย้อม, วิธี การ มัด ย้อม เสื้อ, วิธี มัด ลาย เสื้อ มัด ย้อม, ผ้าเช็ดหน้า บา ติก ขายส่ง, วิธี ทํา ผ้า มัด ย้อม ง่ายๆ, เสื้อ ยืด มัด ย้อม ลาย การ์ตูน, เสื้อ เชิ้ต มัด ย้อม สี พาส เท ล, เสื้อ มัด ย้อม สี พาส เท ล วิธี ทํา, เสื้อ โอเวอร์ ไซส์ มัด ย้อม, ผ้า บา ติก ราคา ถูก, วิธี มัด ผ้า มัด ย้อม สวย ๆ
บาติก
สอนการทำผ้าบาติกและเสริมการมัดย้อม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ มีผลงานตลอดทั้งเทอม
ดูหลักสูตร
ขนมอบ
ขนมอบ
สอนเค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย
ดูหลักสูตร
อาหารไทย
อาหารไทย
สอนอาหารไทย อาหารว่าง ขนมไทย
ดูหลักสูตร
74683
ตัดผมสุภาพบุรุษ
สอนการตัดผมชาย ทรงมาตราฐาน ทรงนักเรียน ทรงรองทรง การใช้มีดโกน การโกนหนวดเคราและกันหน้า สระผม ย้อม
ดูหลักสูตร
งานบริการจุดตัดต่อสายไฟจักรยานยนต์, งจรจักรยานยนต์, การตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าจักรยานยนต์, วิเคราะห์ปัญหาจักรยานยนต์,การถอดประกอบจักรยานยนต์,ทำความสะอาดจักรยานยนต์,ตรวจสภาพจักรยานยนต์,ปรับแต่งระบบรองรับน้ำหนักและบังคับเลี้ยวจักรยานยนต์,ระบบห้ามล้อ โซ่ เสตอร์ รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์
การทำงานของวงจรไฟฟ้า งานบริการจุดตัดต่อสายไฟ การเขียนวงจร การต่อวงจร การตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า...
ดูหลักสูตร
ซ๋อมจักรยานยนต์, ซ่อมมอเตอร์ไซต์, การถอดเครื่องจักรยานยนต์, ประกอบเครื่องจักรยานยนต์, ทำความสะอาดเครื่องจักรยานยนต์, ตรวจสภาพเครื่องจักรยานยนต์, ปรับแต่งเครื่องจักรยานยนต์, ระบบส่งกำลังเครื่องจักรยานยนต์, คลัทช์เครื่องจักรยานยนต์, เกียร์เครื่องจักรยานยนต์, ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรยานยนต์, ระบบหล่อลื่นเครื่องจักรยานยนต์, ระบบระบายความร้อน,รถจักรยานยนต์
เครื่องจักรยานยนต์
สอนหลักการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ การถอด ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ระบบส่งกำลัง คลัทช์...
ดูหลักสูตร
สร้างแบบตัด, สร้างแพทเทิร์น, pattern, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบกางเกงสตรี, ตัดเย็บกางเกงสตรี, สร้างแบบชุดติดกัน, ตัดเย็บชุดติดกัน
เสื้อผ้าสตรี 5
สอนสร้างแบบและตัดเย็บ กางเกงสตรี และชุติดกันแบบต่างๆ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงกับชุดติดกันได้
ดูหลักสูตร
สร้างแบบตัด, สร้างแพทเทิร์น, pattern, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบกระโปรงสตรี, ตัดเย็บกระโปรงสตรี, สร้างแบบเสื้อสตรี, ตัดเย็บเสื้อสตรี
เสื้อผ้าสตรี 3
สอนสร้างแบบและตัดเย็บ กระโปรงสตรี และเสื้อสตรีแบบต่างๆ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงกับเสื้อสตรีได้
ดูหลักสูตร
ฝึกอาชีพขายของออนไลน์, สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว, อบรมอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว, เรียนการตลาดออนไลน์
อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช
สอนการสร้างร้านค้าออนไลน์ สร้างบล็อคบทความด้วย โปรแกรม AI การตลาดออนไลน์ โปรโมทร้านให้ติดอันดับการค้นหาด้วยGoogle...
ดูหลักสูตร
สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว, อบรมเขียนโปรแกรมบนมือถือ, สอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, เริ่มต้นการเขียนแอปมือถือ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบ ios & android
สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว, อบรมเขียนโปรแกรมบนมือถือ, สอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, เริ่มต้นการเขียนแอปมือถือ
ดูหลักสูตร
2วิชามือถือ66
การใช้งานโมบายเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการ World Wide Web การใช้บริการ Electronic...
ดูหลักสูตร
สอนซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ช่างซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน...
ดูหลักสูตร
การสร้างแบบเสื้อผ้า สอนสร้าง แพทเทิร์น Pattern
สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1
การสร้างแบบ หรือแม่แบบ และแบบตัดเสื้อผ้า คือการสร้างแบบตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ช่างตัดนำไปตัดส่งให้ช่างเย็บ...
ดูหลักสูตร
ผลิตสื่อภาพยนตร์
การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาระบบดิจิทัล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการการ ออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา หลักการการออกแบบเพื่อผลิตสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ...
ดูหลักสูตร
ระเบียบการสมัคร
คลังความรู้
ข่าวสาร/กิจกรรม
กิจกรรม แห่เทียนพรรษา , ออกหน่วยบริการประชาชน ม้วนบำรุงศิลป์
กิจกรรม แห่เทียนพรรษา , ออกหน่วยบริการประชาชน ม้วนบำรุงศิลป์