โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
อบรม Huawei Hardware Installaion Training
หลักสูตรการปฏิบัติงานช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง
ในวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ Huawei เสรีไทย