โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ม้วน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

โรงเรียนฝึกอาชีพ (ม้วน บำรุงศิลป์) 

ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ในบริเวณที่ดินของกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับบริจาคจาก นางม้วน บำรุงศิลป์บนพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ 3 งาน เพื่อจัดตั้งสถานศึกษา

 

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ขนาดพื้นที่

3 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา

ภายในโรงเรียน

มีอาคารเรียน 4 ชั้น 3 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูและนักศึกษากราบไหว้บูชา

– พระพรหม
– พระพิฆเนศ
– พระวิษนุกรรม
– พ่อขุนรามคำแหง
– ศาลคุณย่าม้วน

นโยบาย “สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้”

1. ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเรียนรู้
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดเป็นเศรฐกิจดิจิตอล
4. เผยแพร่ภูมิปัญญาด้วยสื่อสังคมออนไลน์
5. พัฒนากำลังพลของชุมชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

จุดเด่นของสถานศึกษา

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ ( VISION )

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม วิถีไทย นำไปสู่การพัฒนาสังคม”

ปรัชญา ( Philosophy )

“ทักษะดี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์พัฒนา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และบริการชุมชน”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ทักษะดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ”

หลักสูตร ที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1
ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1
สอนตัดเย็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานผ้า กระเป๋าผ้า หมอนอิง ผ้านวม งานต่อผ้า งานควิลท์ งานแอพพลิเค่ งานปักไหมปักริบบิ้น
ดูหลักสูตร
80806
ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
ซ่อม ประกอบ ทำความสะอาด อัพเกรดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน...
ดูหลักสูตร
2วิชามือถือ66
การใช้งานโมบายเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการ World Wide Web การใช้บริการ Electronic...
ดูหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ, อังกฤษสำหรับสมัครงาน, อังกฤษสำหรับสำนักงาน, อังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสำนักงาน
การทำความเข้าใจประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำศัพท์และสำนวนในสำนักงาน การนัดหมาย...
ดูหลักสูตร
ขนมอบ
ขนมอบ
สอนเค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย
ดูหลักสูตร
นวดแผนไทยประยุกต์
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ในการเรียนการสอนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจะมีท่าต่างๆในการนวด สอนฤาษีดัดตน 15 ท่าในการบริหารร่างกาย ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า
ดูหลักสูตร