โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

เครื่องปรับอากาศ

เรียนซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมเครื่องปรับอากาศ, เรียนซ่อมแอร์

สอนหลักการของไฟฟ้าทั่วไป อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ