โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ความรู้พื้นฐาน Grammar ชนิดของคำทั้ง 8 คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในสถานการณ์ประจำวันจากสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ และ Social Media ต่าง ๆ

เสื้อผ้าสตรี 5

สร้างแบบตัด, สร้างแพทเทิร์น, pattern, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบกางเกงสตรี, ตัดเย็บกางเกงสตรี, สร้างแบบชุดติดกัน, ตัดเย็บชุดติดกัน

สอนสร้างแบบและตัดเย็บ กางเกงสตรี และชุติดกันแบบต่างๆ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงกับชุดติดกันได้

เสื้อผ้าสตรี 3

สร้างแบบตัด, สร้างแพทเทิร์น, pattern, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบกระโปรงสตรี, ตัดเย็บกระโปรงสตรี, สร้างแบบเสื้อสตรี, ตัดเย็บเสื้อสตรี

สอนสร้างแบบและตัดเย็บ กระโปรงสตรี และเสื้อสตรีแบบต่างๆ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงกับเสื้อสตรีได้