โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์

งานบริการจุดตัดต่อสายไฟจักรยานยนต์, งจรจักรยานยนต์, การตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าจักรยานยนต์, วิเคราะห์ปัญหาจักรยานยนต์,การถอดประกอบจักรยานยนต์,ทำความสะอาดจักรยานยนต์,ตรวจสภาพจักรยานยนต์,ปรับแต่งระบบรองรับน้ำหนักและบังคับเลี้ยวจักรยานยนต์,ระบบห้ามล้อ โซ่ เสตอร์ รถจักรยานยนต์

การทำงานของวงจรไฟฟ้า งานบริการจุดตัดต่อสายไฟ การเขียนวงจร การต่อวงจร การตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า วิเคราะห์ปัญหา การถอด ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่งระบบรองรับน้ำหนักและบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ โซ่ เสตอร์ รถจักรยานยนต์