โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ช่างซอยผมสตรี

สอนซอยผม-แต่งสตรี สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานซอยผม-แต่งผมสตรีได้