โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

อุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ

ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดเสื้อบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บเสื้อบุรุษ

สอนการใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานตามหลักการ สอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม สอนการทำแบบตัดเสื้อบุรุษ สอนการวางแบบตัดผ้า สอนการเย็บเสื้อฮาวาย สอนการเย็บเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สอนการเย็บเสื้อเชิ้ตแขนยาว สอนการเย็บเสื้อโปโลฮาวาย สอนการเย็บเสื้อโปโลเชิ้ต สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อได้