โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ

ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดกางเกงบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บกางเกงบุรุษ

สอนการใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานตามหลักการ สอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม สอนการทำแบบตัดกางเกงบุรุษ สอนการวางแบบตัดผ้า สอนการเย็บกางเกงขาสั้นแบบไม่มีจีบ สอนการเย็บกางเกงขาสั้นแบบมีจีบ สอนการเย็บกางเกงขายาวแบบไม่มีจีบ สอนการเย็บกางเกงขายาวแบบมีจีบ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อได้