อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

2022-11-01T10:56:38+07:00

คำอธิบายรายวิชา : สอนสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS Wordpress เริ่มตั้งแต่หาและทำ Content ตัด ต่อ แต่ง เติม รูป ผ่านโปรแกรม Canva, Adobe Express, PhotoScapeX, Wondershare Filmora ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

Go to Top