สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

2020-04-22T22:59:14+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างแบบตัด วิธีการวัดตัว สร้างแบบเสื้อต้นแบบ ย้ายเกล็ดแบบตัดสร้างแบบ แยกแบบตัด เผื่อตะเข็บตัดเสื้อสตรี ข้อควรระวังในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดตัว งานวัดตัว งานสร้างแบบเสื้อต้นแบบ งานย้ายเกล็ดแบบตัด งานสร้างแบบตัด งานแยกแบบตัด งานเผื่อตะเข็บตัดเสื้อผ้าสตรี

ช่างผมสุภาพสตรี

2020-04-22T22:55:49+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงบ๊อบ การซอยผมทรงมอส การซอยผมทรงฟาร่าห์ การซอยผมทรงสั้น (สมัยนิยม) และการกำหนดราคาค่าบริการ

อุตสาหกรรมเสื้อ กางเกง บุรุษ

2020-04-22T22:56:05+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม วิธีการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และวิธีการเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบกับจักรอุตสาหกรรม ปฎิบัติเกี่ยวกับงานตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม งานเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และงานเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบจักรอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าสตรี 5

2020-04-22T22:56:12+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกางเกงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบตัดกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของตัวกางเกงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกางเกงสตรีแบบต่างๆ

เสื้อผ้าสตรี 3

2020-04-22T22:56:16+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบ ให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี การวางแบบและการตัดเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่างๆ

Go to Top