อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

2020-11-02T10:35:08+07:00

คำอธิบายรายวิชา : สอนสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS Wordpress เริ่มตั้งแต่หาและทำ Content ตัด ต่อ แต่ง เติม รูป ผ่านโปรแกรม Photoshop, PhotoScapeX, Movavi, Filmora, Viva ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

Go to Top