แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

2020-04-26T03:45:44+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

อาหารไทย ขนมไทย

2020-04-22T22:54:58+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย วิธีการประกอบอาหารไทย เทคนิคและข้อควรระวังในการประกอบอาหารไทย วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ วิธีการจัดตกแต่งจาน วิธีการคิดต้นทุน

ขนมอบ

2020-04-22T22:55:12+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการทำคุกกี้และเค้ก เทคนิคและข้อควรระวังในการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บรักษาคุกกี้และเค้กและการแต่งหน้าก่อนและหลังการบรรจุ การคิดต้นทุน กำไร และการกำหนดราคาขาย

Go to Top