หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

เดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

2020-04-26T03:45:31+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับกฏและมาตรฐาน วิธีคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้า วิธีการเขียนแบบไฟฟ้า วิธีการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า และวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า โดยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลงานที่ทำได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2020-04-22T22:55:27+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและสารทำความเย็นในงานเครื่องปรับอากาศ การเลือกการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องปรับอากาศ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม

43 ลาดพร้าว ซอย 71 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320

Phone: 02-514-1840

Web: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

เรื่องล่าสุด