เดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

2020-04-26T03:45:31+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับกฏและมาตรฐาน วิธีคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้า วิธีการเขียนแบบไฟฟ้า วิธีการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า และวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า โดยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลงานที่ทำได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2020-04-22T22:55:27+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและสารทำความเย็นในงานเครื่องปรับอากาศ การเลือกการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องปรับอากาศ

Go to Top