แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

2020-04-26T03:45:44+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

ช่างผมสุภาพสตรี

2020-04-22T22:55:49+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงบ๊อบ การซอยผมทรงมอส การซอยผมทรงฟาร่าห์ การซอยผมทรงสั้น (สมัยนิยม) และการกำหนดราคาค่าบริการ

Go to Top