สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

2020-04-22T22:59:14+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างแบบตัด วิธีการวัดตัว สร้างแบบเสื้อต้นแบบ ย้ายเกล็ดแบบตัดสร้างแบบ แยกแบบตัด เผื่อตะเข็บตัดเสื้อสตรี ข้อควรระวังในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดตัว งานวัดตัว งานสร้างแบบเสื้อต้นแบบ งานย้ายเกล็ดแบบตัด งานสร้างแบบตัด งานแยกแบบตัด งานเผื่อตะเข็บตัดเสื้อผ้าสตรี

อุตสาหกรรมเสื้อ กางเกง บุรุษ

2020-04-22T22:56:05+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม วิธีการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และวิธีการเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบกับจักรอุตสาหกรรม ปฎิบัติเกี่ยวกับงานตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม งานเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และงานเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบจักรอุตสาหกรรม

Go to Top