หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

การผลิตสื่อภาพยนตร์

2020-11-02T11:58:02+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการใช้งานหลักการของการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการทำเสียงเพลงและการตัดเสียงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปชื่อดังต่างๆ การทำไตเติ้ลแบบ 3D และกราฟิกแอนิเมชันไปประกอบภาพการถ่ายภาพด้วยมือถือเพื่อนำมาใช้ในชิวิตประจำวันมีโปรแกรมมากกว่า 6 โปรแกรมที่สามารถทำหนังให้สวยๆได้มีโปรแกรมตกแต่งภาพนิ่งสอนให้ใช้แบบมือโปร

กราฟิกและแอนิเมชั่น

2020-04-26T03:45:04+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันประเภทและคุณลักษณะของกราฟิกแอนิเมชันการทำโครงงานกราฟิกและแอนิเมชันการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างกราฟิกแอนิเมชัน การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

2020-04-26T03:41:30+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ วิธีการและขั้นตอนการอัพเกรดคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะเฉพาะในการประกอบคอมพิวเตอร์ วิธีการเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ วิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ การติดตั้งไดร์เวอร์ต่างๆ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม

43 ลาดพร้าว ซอย 71 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320

Phone: 02-514-1840

Web: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

เรื่องล่าสุด