เดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

2020-04-26T03:45:31+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับกฏและมาตรฐาน วิธีคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้า วิธีการเขียนแบบไฟฟ้า วิธีการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า และวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า โดยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลงานที่ทำได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2020-04-22T22:55:27+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและสารทำความเย็นในงานเครื่องปรับอากาศ การเลือกการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องปรับอากาศ

เครื่องจักรยานยนต์

2020-04-22T22:55:37+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้น การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ และความปลอดภัย และความปลอดภัยในงานเครื่องจักรยานยนต์ หลักการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ การถอด-ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ระบบส่งกำลัง คลัตช์ เกียร์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน

Go to Top