หลักสูตรอาหารภโชนาการ

อาหารไทย ขนมไทย

2020-04-22T22:54:58+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย วิธีการประกอบอาหารไทย เทคนิคและข้อควรระวังในการประกอบอาหารไทย วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ วิธีการจัดตกแต่งจาน วิธีการคิดต้นทุน

ขนมอบ

2020-04-22T22:55:12+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการทำคุกกี้และเค้ก เทคนิคและข้อควรระวังในการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บรักษาคุกกี้และเค้กและการแต่งหน้าก่อนและหลังการบรรจุ การคิดต้นทุน กำไร และการกำหนดราคาขาย

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม

43 ลาดพร้าว ซอย 71 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320

Phone: 02-514-1840

Web: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

เรื่องล่าสุด