หลักสูตรตัดผมชาย

ช่างผมสุภาพบุรุษ

2020-04-22T22:55:42+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติในเรื่องกฎระเบียบการเปิดร้านสุขลักษณะ สุขอนามัยของช่าง สุขลักษณะที่ผมตัด จรรยาบรรณการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง และงานบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ สำหรับผมทรางต่างๆ ปฎิบัติเกี่ยวกับการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ทรงนักเรียน ทรงรองหวี

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม

43 ลาดพร้าว ซอย 71 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320

Phone: 02-514-1840

Web: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

เรื่องล่าสุด