ช่างผมสุภาพบุรุษ

2020-04-22T22:55:42+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติในเรื่องกฎระเบียบการเปิดร้านสุขลักษณะ สุขอนามัยของช่าง สุขลักษณะที่ผมตัด จรรยาบรรณการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง และงานบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ สำหรับผมทรางต่างๆ ปฎิบัติเกี่ยวกับการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ทรงนักเรียน ทรงรองหวี

Go to Top