หลักสูตรช่างยนต์

เครื่องจักรยานยนต์

2020-04-22T22:55:37+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้น การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ และความปลอดภัย และความปลอดภัยในงานเครื่องจักรยานยนต์ หลักการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ การถอด-ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ระบบส่งกำลัง คลัตช์ เกียร์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน

หลักสูตรที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม

43 ลาดพร้าว ซอย 71 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320

Phone: 02-514-1840

Web: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ มหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

เรื่องล่าสุด