แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

2020-04-26T03:45:44+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

2020-04-22T22:59:14+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างแบบตัด วิธีการวัดตัว สร้างแบบเสื้อต้นแบบ ย้ายเกล็ดแบบตัดสร้างแบบ แยกแบบตัด เผื่อตะเข็บตัดเสื้อสตรี ข้อควรระวังในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดตัว งานวัดตัว งานสร้างแบบเสื้อต้นแบบ งานย้ายเกล็ดแบบตัด งานสร้างแบบตัด งานแยกแบบตัด งานเผื่อตะเข็บตัดเสื้อผ้าสตรี

อาหารไทย ขนมไทย

2020-04-22T22:54:58+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย วิธีการประกอบอาหารไทย เทคนิคและข้อควรระวังในการประกอบอาหารไทย วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ วิธีการจัดตกแต่งจาน วิธีการคิดต้นทุน

ขนมอบ

2020-04-22T22:55:12+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการทำคุกกี้และเค้ก เทคนิคและข้อควรระวังในการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บรักษาคุกกี้และเค้กและการแต่งหน้าก่อนและหลังการบรรจุ การคิดต้นทุน กำไร และการกำหนดราคาขาย

ช่างผมสุภาพบุรุษ

2020-04-22T22:55:42+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติในเรื่องกฎระเบียบการเปิดร้านสุขลักษณะ สุขอนามัยของช่าง สุขลักษณะที่ผมตัด จรรยาบรรณการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง และงานบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ สำหรับผมทรางต่างๆ ปฎิบัติเกี่ยวกับการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ทรงนักเรียน ทรงรองหวี

ช่างผมสุภาพสตรี

2020-04-22T22:55:49+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงบ๊อบ การซอยผมทรงมอส การซอยผมทรงฟาร่าห์ การซอยผมทรงสั้น (สมัยนิยม) และการกำหนดราคาค่าบริการ

อุตสาหกรรมเสื้อ กางเกง บุรุษ

2020-04-22T22:56:05+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม วิธีการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และวิธีการเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบกับจักรอุตสาหกรรม ปฎิบัติเกี่ยวกับงานตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม งานเย็บผ้าขั้นพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม และงานเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบจักรอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าสตรี 5

2020-04-22T22:56:12+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกางเกงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบตัดกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของตัวกางเกงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกางเกงสตรีแบบต่างๆ

เสื้อผ้าสตรี 3

2020-04-22T22:56:16+07:00

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบ ให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี การวางแบบและการตัดเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่างๆ

Go to Top