โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

ในการสอนนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในท่าต่างๆในการนวดและเทคนิคในการนวดน้ำมันหอมและการใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยมาใช้นวดแต่กลิ่นมีคุณสมบัติอย่างไร ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย