โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

เครื่องปรับอากาศ

เรียนซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมเครื่องปรับอากาศ, เรียนซ่อมแอร์

สอนหลักการของไฟฟ้าทั่วไป อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

การต่อวงจรไฟฟ้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

สอนหลักการไฟฟ้าทั่วไป เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันในงานติดตั้งไฟฟ้า การติตตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์

งานบริการจุดตัดต่อสายไฟจักรยานยนต์, งจรจักรยานยนต์, การตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าจักรยานยนต์, วิเคราะห์ปัญหาจักรยานยนต์,การถอดประกอบจักรยานยนต์,ทำความสะอาดจักรยานยนต์,ตรวจสภาพจักรยานยนต์,ปรับแต่งระบบรองรับน้ำหนักและบังคับเลี้ยวจักรยานยนต์,ระบบห้ามล้อ โซ่ เสตอร์ รถจักรยานยนต์

การทำงานของวงจรไฟฟ้า งานบริการจุดตัดต่อสายไฟ การเขียนวงจร การต่อวงจร การตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า วิเคราะห์ปัญหา การถอด ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่งระบบรองรับน้ำหนักและบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ โซ่ เสตอร์ รถจักรยานยนต์

เครื่องจักรยานยนต์

ซ๋อมจักรยานยนต์, ซ่อมมอเตอร์ไซต์, การถอดเครื่องจักรยานยนต์, ประกอบเครื่องจักรยานยนต์, ทำความสะอาดเครื่องจักรยานยนต์, ตรวจสภาพเครื่องจักรยานยนต์, ปรับแต่งเครื่องจักรยานยนต์, ระบบส่งกำลังเครื่องจักรยานยนต์, คลัทช์เครื่องจักรยานยนต์, เกียร์เครื่องจักรยานยนต์, ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรยานยนต์, ระบบหล่อลื่นเครื่องจักรยานยนต์, ระบบระบายความร้อน,รถจักรยานยนต์

สอนหลักการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ การถอด ประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ปรับแต่ง ระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน รถจักรยานยนต์