โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

การบริการเพื่อความงาม

การบริการเพื่อความงาม

การเรียนการสอนในวิชาการบริการเพื่อความงามจะมีสอนการนวดหน้าในท่าต่างๆเริ่มตั้งแต่ การล้างหน้า การขัดหน้า การนวดหน้า การพอกหน้า การบำรุงหน้า สอนแว็กซ์ขน ในส่วนต่าง สอนขัดตัว
สอนนวดเซลลูไลท์ สอนทำสปามือ สปาเท้าและอื่นในหลักสูตร

การนวดสวีดิช

ในการเรียนการสอนในนวดสวีดิชในท่านวดแบบต่างเช่น การลูบ การบีบ การกด การสั่น การหยิบ การเคาะและการสับ เทคนิคการนวดแบบต่างๆ

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ในการเรียนการสอนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจะมีท่าต่างๆในการนวด สอนฤาษีดัดตน 15 ท่าในการบริหารร่างกาย ข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ในการสอนการนวดไทยจะมีสอนตั้งแต่ การนวดตัวในท่าต่าง มีท่านอนหงาย 1 ท่านอนตะแครง ท่านอนคว่ำ ท่านอนหงาย 2 ท่านั่ง ท่านวดหัว ทีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าและยังมีเรียนฤาษีดัดตนเป็นการบริหารร่างกาย 15 ท่า และเส้นประธานสิบ