โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

งานดนตรีในสวน

ดนตรีในสวน ม้วนบำรุงศิลป์ 1 ธ.ค. 2566 Copy Link Twitter LINE Facebook ภาพกิจกรรมช่วงเช้า ภาพกิจกรรมงานดนตรีในสวน วีดีโอกิจกรรมงานดนตรีในสวน ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้า November 23, 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับสมัครวิทยากร November 22, 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้า

หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้า Copy Link Twitter LINE Facebook สมัครเรียนคลิกที่นี่ ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้า November 23, 2023 กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับสมัครวิทยากร November 22, 2023 กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครวิทยากร

รับสมัครวิทยากร Copy Link Twitter LINE Facebook ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้า November 23, 2023 กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับสมัครวิทยากร November 22, 2023 กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คีย์บอร์ด

คีย์บอร์ด, การเล่นคีย์บอร์ด, โซโล่คีย์บอร์ด

สอนหลักการ การเตรียมเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์คีย์บอร์ด การอ่านโน้ตสากล การจับคอร์ด การโซโล่คีย์บอร์ด การเล่นรวมวง การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

ขับร้อง

ขับร้อง, ร้องเพลง, การดนตรี

สอนหลักการออกเสียง การฟังเสียง การร้องเพลงประเภทต่างๆ

อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ

ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดกางเกงบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บกางเกงบุรุษ

สอนการใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานตามหลักการ สอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม สอนการทำแบบตัดกางเกงบุรุษ สอนการวางแบบตัดผ้า สอนการเย็บกางเกงขาสั้นแบบไม่มีจีบ สอนการเย็บกางเกงขาสั้นแบบมีจีบ สอนการเย็บกางเกงขายาวแบบไม่มีจีบ สอนการเย็บกางเกงขายาวแบบมีจีบ สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อได้

อุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ

ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดเสื้อบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บเสื้อบุรุษ

สอนการใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานตามหลักการ สอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม สอนการทำแบบตัดเสื้อบุรุษ สอนการวางแบบตัดผ้า สอนการเย็บเสื้อฮาวาย สอนการเย็บเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สอนการเย็บเสื้อเชิ้ตแขนยาว สอนการเย็บเสื้อโปโลฮาวาย สอนการเย็บเสื้อโปโลเชิ้ต สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งสามารถสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อได้

เครื่องปรับอากาศ

เรียนซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมเครื่องปรับอากาศ, เรียนซ่อมแอร์

สอนหลักการของไฟฟ้าทั่วไป อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

การต่อวงจรไฟฟ้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

สอนหลักการไฟฟ้าทั่วไป เครื่องวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันในงานติดตั้งไฟฟ้า การติตตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร