โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

(ม้วน บำรุงศิลป์)

โรงเรียนฝึกอาชีพ (ม้วน บำรุงศิลป์) ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในบริเวณที่ดินของกรุงเทพมหานครซึ่ง

ได้รับบริจาคจาก นางม้วน บำรุงศิลป์ บนพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ 3 งาน เพื่อจัดตั้งสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ขนาดพื้นที่

– 3 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา

ภายในโรงเรียน

– มีอาคารเรียน 4 ชั้น 3 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูและนักศึกษากราบไหว้บูชา

– พระพรหม – พระพิฆเนศ – พระวิษนุกรรม
– พ่อขุนรามคำแหง – ศาลคุณย่าม้วน

นโยบาย “สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้”
1. ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเรียนรู้
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดเป็นเศรฐกิจดิจิตอล
4. เผยแพร่ภูมิปัญญาด้วยสื่อสังคมออนไลน์
5. พัฒนากำลังพลของชุมชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

จุดเด่นของสถานศึกษา

ด้านคหกรรม : คอมพิวเตอร์สำหรับงานอีคอมเมริ์ซ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, อาหารไทย, ขนมอบ, เสริมสวย, ตัดผมชาย, เสื้อผ้าแฟชั่น
นวดเพื่อสุขภาพ, ช่างเดินสายไฟฟ้า, ช่างจักรยานยนต์, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

2022-11-01T10:56:38+07:00

อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา : สอนสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS Wordpress เริ่มตั้งแต่หาและทำ Content ตัด ต่อ แต่ง เติม รูป ผ่านโปรแกรม Canva, Adobe Express, PhotoScapeX, Wondershare Filmora ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

2020-04-26T03:44:04+07:00

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ

2020-04-26T03:45:44+07:00

แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตามรายการที่ให้ฝึกปฏิบัติ