โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดเสื้อบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บเสื้อบุรุษ

ใช้จักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน, ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บจักรอุตสาหกรรม, ทำแบบตัดเสื้อบุรุษ, วางแบบตัดผ้า, ตัดเย็บเสื้อบุรุษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *