Project Description

สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

31116 หลักสูตร การสร้างแบบเสื้อผ้า 1

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่คลิ๊กเลย

ครูผู้สอน

ชื่อ-สกุล : ชุติมา เฟื่องฟุ้ง
ชื่อ-สกุล : ชุติมา เฟื่องฟุ้งตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาโท  การวัดและประเมินผลการศึกษา