Project Description

ช่างผมสุภาพบุรุษ

หลักสูตร 200 ชม.
รอบเช้า การตัดผมสุภาพบุรุษ (เสริมหลักการซอยผมผู้ไม่มีพื้นฐาน)
รอบบ่าย การซอยผมสุภาพบุรุษ (เสริมการใช้ปัตตาเลี่ยนผู้ไม่มีพื้นฐาน)

นักศึกษาทุกคนครับ
การศึกษาในวิชานี้ เป็นวิชาที่ดูเหมือนง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความเข้าใจและความเพียร ประกอบด้วยความทรงจำที่ดี ถ้าละเว้นเสียแล้ว ความยากจะปรากฏทันที อาจารย์จึงมีความหนักใจพอสมควรที่จะทำให้ทุกคนซึ่งมีเวลาน้อยมากระทำในสิ่งที่ยากให้ได้ดี เพราะแทบจะไม่มีใครเลย ที่จะสอนวิชานี้ได้ละเอียดทุกขั้นตอน การสอนนั้นคำพูดคำบรรยายนั้นต้องมองดูรู้เห็นอาการกระทำนั้นด้วย จึงจะเข้าใจได้ดี

31601 ตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง

ครูผู้สอน

อาจารย์จรูญ นาคจันทร์
อาจารย์จรูญ นาคจันทร์