โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
หลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรมระดับต้น 72 ชม
หลักสูตรระยะสั้น 72 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.
รับสมัคร 15 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2567 รายงานตัววันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา9.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

รับสมัคร 15 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2567 รายงานตัววันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา9.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

เริ่มเรียน 2 ก.ค. 2567 เวลา 9.00 น.

 

การเรียน

* เรียนเนื้อหาในโรงเรียน 2 วัน(12ชั่วโมง)

* เรียนเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 วัน( 18 ชั่วโมง)

* ฝึกงานที่โรงแรม 7 วัน(42 ชั่วโมง)

 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ให้เลือกกลุ่ม)

1. ฝึกงานและเป็นพนักงานแม่บ้านในโรงแรม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

# ฝึกงานจริง ได้วุฒิจริง โอกาสได้งานจริง

# มีเบี้ยเลี้ยง เครื่องแบบและสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไข โรงแรม

# รายได้เฉลี่ย 400-800บาท/วัน ตามความสามารถแม่บ้าน และเงื่อนไขโรงแรม

2. ฝึกงาน

โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานแม่บ้านทำความสะอาดทั่วไป คอนโดฯ อพาตเม้นท์ ทำงานในเรือสำราญ สำนักงานและสโมสร เป็นเจ้าของห้องเช่า หรือประกอบอาชีพอิสระ (Freelance Service) กับ แอปพลิเคชั่น งานแม่บ้านรูปแบบนอกเวลา หรือไม่เต็มเวลา(Part Time)

จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก

– กรุงเทพมหานคร

– สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

*** ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนระบบ e-training จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ***

 

คุณสมบัติ

– อายุ 18-45 ปี (ฝึกงานและเป็นพนักงานแม่บ้านในโรงแรม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค)

– อายุ 18 ขึ้นไป (

ฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต )

– วุฒิขั้นต่ำ ประถมศึกษาปีที่ 6

– สุขภาพแข็งแรง

– บุคลิกดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ

– รักการเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

หลักฐาน

– สำเนาบัตรประจำตัว

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

– สำเนาวุฒิการศึกษา

– ค่าสมัครเรียน 105 บาท