เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น. รอบเช้า

ลำดับที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงเรียนค่าสมัครเรียน
1หลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ200 ชม.105.- บาท
2หลักสูตรคุ๊กกี้และเค๊ก75 ชม.210.- บาท
หลักสูตรขนมปังและพาย75 ชม.210.- บาท
3หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ200 ชม.105.- บาท
4หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200 ชม.105.- บาท
5หลักสูตรสอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress200 ชม.305.- บาท
7หลักสูตรอินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช200 ชม.305.- บาท
6หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชั่น200 ชม.305.- บาท
8หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200 ชม.105.- บาท
9หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ + นวดฝ่าเท้า210 ชม.210.- บาท
10หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์200 ชม.305.- บาท
11หลักสูตรแต่งผมสตรี200 ชม.105.- บาท
12หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1200 ชม.210.- บาท

เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น. รอบบ่าย

ลำดับที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงเรียนค่าสมัครเรียน
1หลักสูตรอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ200 ชม.105.- บาท
2หลักสูตรอาหารไทย75 ชม.210.- บาท
หลักสูตรอาหารไทย75 ชม.210.- บาท
3หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ200 ชม.105.- บาท
4หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200 ชม.105.- บาท
5หลักสูตรสอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress200 ชม.305.- บาท
7หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ + นวดฝ่าเท้า210 ชม.210.- บาท
6หลักสูตรอินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช200 ชม.305.- บาท
8หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์200 ชม.305.- บาท
9หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชั่น200 ชม.305.- บาท
10หลักสูตรซอยผมสตรี200 ชม.105.- บาท
11หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200 ชม.105.- บาท
12หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1200 ชม.210.- บาท

เวลาเรียน 17.00 - 20.00 น. รอบค่ำ

ลำดับที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงเรียนค่าสมัครเรียน
1หลักสูตรอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ200 ชม.105.- บาท
2หลักสูตรอาหารไทย75 ชม.210.- บาท
หลักสูตรอาหารไทย75 ชม.210.- บาท
3หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ200 ชม.105.- บาท
4หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200 ชม.105.- บาท
5หลักสูตรสอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress200 ชม.305.- บาท
7หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ + นวดฝ่าเท้า210 ชม.210.- บาท
6หลักสูตรอินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช200 ชม.305.- บาท
8หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์200 ชม.305.- บาท
9หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชั่น200 ชม.305.- บาท
10หลักสูตรซอยผมสตรี200 ชม.105.- บาท
11หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200 ชม.105.- บาท
12หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1200 ชม.210.- บาท