เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น. ควบเช้า-บ่าย

ลำดับที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงเรียนค่าสมัครเรียน
1หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 5200 ชม.210.- บาท
หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 5200 ชม.210.- บาท
2หลักสูตรช่างแต่งหน้า-เกล้าผม-แต่งเล็บ200 ชม.210.- บาท
หลักสูตรช่างแต่งหน้า-เกล้าผม-แต่งเล็บ200 ชม.210.- บาท
3หลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์200 ชม.210.- บาท
ไฟฟ้ารองรับน้ำหนัก ห้ามล้อจักรยานยนต์200 ชม.210.- บาท
4 หลักสูตรเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า200 ชม.210.- บาท
หลักสูตรทำความเย็นและปรับอากาศ200 ชม.210.- บาท
5หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200 ชม.210.- บาท
หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200 ชม.210.- บาท

เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น. รอบเช้า

ลำดับที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงเรียนค่าสมัครเรียน
1หลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ200 ชม.105.- บาท
2หลักสูตรคุ๊กกี้และเค๊ก75 ชม.210.- บาท
หลักสูตรขนมปังและพาย75 ชม.210.- บาท
3หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ200 ชม.105.- บาท
4หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200 ชม.105.- บาท
5หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชั่น200 ชม.305.- บาท
6หลักสูตรอินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช200 ชม.305.- บาท
7หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200 ชม.105.- บาท
8หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ + นวดฝ่าเท้า210 ชม.210.- บาท
9หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์200 ชม.305.- บาท
10หลักสูตรแต่งผมสตรี200 ชม.105.- บาท
11หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1200 ชม.210.- บาท

เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น. รอบบ่าย

ลำดับที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงเรียนค่าสมัครเรียน
1หลักสูตรอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ200 ชม.105.- บาท
2หลักสูตรอาหารไทย75 ชม.210.- บาท
หลักสูตรอาหารไทย75 ชม.210.- บาท
3หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ200 ชม.105.- บาท
4หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200 ชม.105.- บาท
5หลักสูตรอินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช200 ชม.305.- บาท
6หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ + นวดฝ่าเท้า210 ชม.210.- บาท
7หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์200 ชม.305.- บาท
8หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชั่น200 ชม.305.- บาท
9หลักสูตรซอยผมสตรี200 ชม.105.- บาท
10หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200 ชม.105.- บาท
11หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1200 ชม.210.- บาท