โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ม้วนบำรุงศิลป์
สมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • อายุ 14 ปีขึ้นไป
  จำเป็๋น
  อายุ 14 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านออกเขียนได้
  จำเป็๋น
 • สำเนาบัตรประชาชน
  จำเป็๋น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ต่อ 1 หลักสูตร
  จำเป็๋น