โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

ดนตรีในสวน ม้วนบำรุงศิลป์ 1 ธ.ค. 2566