โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพนักงานขับรถ
หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
 • เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2567
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • รายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์จากบริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
เปิดเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 • ฝึกงานจริง ได้วุฒิจริง โอกาสได้งานจริง
 • สอนขับให้ ไม่ต้องเสียค่าซ่อม ฟรี! เครื่องแต่งกาย
 • รายได้เฉลี่ย 19,000-22,000 บาท/เดือน ตามความสามารถ และเงื่อนไข บริษัท มูฟมี ฮีโร่
การเรียน
 • เรียนภาคทฤษฎีที่โรงเรียน 1 วัน (6ชั่วโมง) วันที่ 13 พ.ค. 2567
 • เรียนภาคปฏิบัติที่บริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด 4 วัน(24 ชั่วโมง)
 • เข้ารับการทดสอบใบอนุญาตขับขี่ตามหลักเกณฑ์ที่กรมขนส่งกำหนด
การเข้าทำงาน
 • ผ่านการประเมินสมรรถนะการขับรถรถยนต์สามล้อไฟฟ้าจาก บริษัท มูฟมี ฮีโร่ (ตามเกณฑ์การประเมินของ บริษัท มูฟมี ฮีโร่)

คุณสมบัติ

✅ ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ในวันรายงานตัว)

✅ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ/หรือ จักรยานยนต์

✅ ขับรถคล่อง ใจรักบริการ บุคลิกดี

✅ มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและใช้งานแอปพลิเคชั่นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว

✅ ขับรถคล่อง ใจรักบริการ ชำนาญพื้นที

✅ ไม่มีประวัติอาชญากรรม

หลักฐาน

✅  สำเนาบัตรประจำตัว    

✅  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

✅  สำเนาใบอนุญาตขับขี่ 

✅  ค่าสมัครเรียน 105 บาท ตลอดหลักสูตร