โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบำรุงศิลป์)

กิจกรรม/ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม