ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

ภาคเรียน 1/2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566

เปิดเรียนมอบตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรวิชา

ภาษาจีน

– หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
– หลักสูตรภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ
รายละเอียดหลักสูตร

ซ่อมรถจักรยานยนต์

– หลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์
– หลักสูตรไฟฟ้ารองรับน้ำหนัก
ห้ามล้อจักรยานยนต์
รายละเอียดหลักสูตร

ซ่อมโทรศัพท์มือถือ

ออกหน่วยบริการประชาชน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)