ขณะนี้โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครเรียนทางออนไลน์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สนใจเข้าสมัครเรียนได้ที่เมนูสมัครเรียนออนไลน์ และเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เมนูหลักสูตรวิชา เปิดเรียน 1 กันยายน 2563
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยให้สถานศึกษาซึ่งอยู่ในสังกัดของกรุงเทพมานครเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนออน์ไลน์เป็นหลัก

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

หลักสูตร

ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)