ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

ภาคเรียน 2/2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565

เปิดเรียนมอบตัว วันที่ 1 กันยายน 2565

ภาควันอาทิตย์ เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

หลักสูตร

ภาษาจีน

– หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
– หลักสูตรภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ
รายละเอียดหลักสูตร

ซ่อมรถจักรยานยนต์

– หลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์
– หลักสูตรไฟฟ้ารองรับน้ำหนัก
ห้ามล้อจักรยานยนต์
รายละเอียดหลักสูตร

ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)