Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ภาพกิจกรรม ผลงานวิชาการ เกี่ยวกับโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
      อับเดทครั้งล่าสุด วันที่ 17 มกราคม 2560
 
 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะที่เปิดสอน

ครูผู้สอน

  สอนแผนกวิชาช่างจักรยานยนต
อาจารย์บุญร่วม      เหล็กสูงเนิน 
  สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี 3
อาจารย์บุปผชาติ     กัลยา ณ สุนทร     
  สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี 5
อาจารย์ชุติมา เฟื่องฟุ้ง     
  สอนแผนกวิชาอาหารไทย และ ขนมอบ
อาจารย์ศรอุษา       ศรีพุฒตาล  
  สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องทำความเย็น
อาจารย์สมศักดิ์      เย็นประสิทธิ์ 
  สอนแผนกวิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม ช่างแต่งผม
อาจารย์สังวาลย์      ธวัชสุภา      
  สอนแผนกวิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม ช่างแต่งผม
อาจารย์สิริกร ภาวิษย์พร   
  สอนแผนกวิชาช่างตัดผมสุภาพบุรุษ
อาจารย์จรูญ  นาคจันทร์   
  สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
อาจารย์กีรติ  ธรรมเนียมดี
  สอนแผนกวิชาวิชาอีคอมเมอร์ช อาจารย์ศุภมิตร ยุวัฒนะ
  สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น
อาจารย์ศุภมิตร ยุวัฒน
  สอนแผนกวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร
อาจารย์สุรชาติ       คุณดิลกเวโรจน์     
  สอนแผนกวิชานวดแผนไทย นวดไทยสปา
อาจารย์พิตรานันท์  ศรีเสริม      
  สอนแผนกวิชาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อาจารย์กมลวรรณ   ตันติวรุณ    
   

 

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ www.bmatraining.ac.th